Kablar & ström
Solid Link Audio STS Stingray
Stingray
Designfilosofi bakom Solid Link Audio STS Stingray

 
Filosofin bakom Solid Link Audio kablarna är att musiksignalen skall påverkas så lite som möjligt under sin färd genom kabeln.
 
 
Vi har funnit att följande parametrar påverkar en signalkabels förmåga att transportera en musiksignal:
 
* Jordning
* Skärmning
* Isolationssystem
* Kabelgeometri
* Ledaregenskaper
* Material
* Kabelns längd
 
Det unika med STS systemet (Signal Tunneling System) är att det innehåller dubbla jordledare där de känsliga signalledarna avskärmas från de förhållandevis kraftiga jordströmmar som bildas när nätanslutna apparater kopplas ihop genom en jordledare.
Musiksignalen i signalkablar är mycket svag. Den elektriska strömmen i musiksignalen är typiskt bara runt 1 till 20uA (1 microamperere = 0.000001A) när den går genom signalkabeln från t.ex. ett försteg till ett slutsteg. Eftersom strömmen är så svag påverkas den lätt av elektromagnetiska störningar som kan inducera störsignaler till musiksignalen. Störsignalen kan t.ex. induceras från högtalarkablar, nätkablar och signalkabelns egna jordledare. I signalkabelns egna jordledare kan det flyta runt 1-10mA ( 1mA = 0.001A) dvs. runt 1000 gånger högre ström än själva musiksignalen.
En störsignal är kanske inte direkt hörbar i sig själv men den kan bidra till att begränsa kabelns förutsättningar att transportera musiksignalen så intakt och identisk med ursprunget som möjligt. 
Vår filosofi är att om ursprungssignalen hålls så intakt som möjligt under sin färd genom kabeln så finns bäst förutsättningar att höra hur det lät på plats där det en gång spelades in. Detaljer, perspektiv och djup, tonal balans och fasskillnader från inspelningstillfället ges då möjlighet att följa med musiksignalen genom kabeln. 


Musiksignalen påverkas också under sin färd i kabeln av de elektriska laddningarna som kabelns isolation ger mot signalledaren inuti kabeln. En kabel fungerar ungefär som en lång utsträckt kondensator. En kondensator kan bära både positiva och negativa laddningar och dessa laddningar försöker alltid ta vägen någonstans. I en signalkabel är den enklaste vägen för dem att "hoppa" från isolationen in i signalledaren och följa med musiksignalen mot mottagaren, i det här fallet förstärkaren. 
Alla Solid Link Audio kablar har därför mycket kraftig isolation i PTFE som i sig klarar flera kilovolt. Anledning till detta är att isolationen skall vara så svår som möjligt att ladda upp.
 
STS Stingray har ren koppar i signalledarna och det är en single solid core per pol. 

Designer/konstruktör Anders Arvidsson

 

STS Stingray RCA 0,6 10800

STS Stingray RCA 1,2 12800

STS Stingray XLR 0,6 10800

STS Stingray XLR 1,2 12800

Prices per pair

RCA terminated with Furutech FP-120 Rhodium connectors with black housing

XLR terminated with Furutech FP-601/602, Rhodium connectors with black housing

+1800 SEK per additional 0,6 m /pair exceeding 1,2 m

 10 800:-

Läs mer på tillverkarens hemsida >
Fler produkter inom denna kategori
D-Fi
D-Fi What you never thought possible!
Furutech Alpha 3
Den bästa nätkabeln vi har på löpmeter!
Furutech e-TP-60E
Välbyggd och elegant strömfördelare
Furutech f-TP 615E
Stjärnkopplad strömfördelare med ingångsfilter
Furutech G-314Ag
Viktig uppgradering för alla nätanslutna HiFi-produkter.
Furutech USB GT2 A-B
För bästa ljud från USB-DAC:ar
Pulse - Naim
En Pulse kabel i ett Naim system är som en HICAP eller mer
Pulse HB
Hantverk
Pulse USB
If you have cash to spare, the Vertere Pulse D-Fi would win on every level.
Pulse-B
Pulse-B är vår storsäljare
Pulse-R
Stunning
Pulse-X & X Reference
Pricken över i
Pulse-X Mini
Pulse högtalarkablar till alla