Lejonklou
Lejonklou Boazu
Och du är ingen/ingenting utan en REN
Lejonklou Gaio 2
Ett svenskt lejon ryter till